Funny game for your mobile

งานแสดงจ้าวโลกที่แกะสลักด้วยไม้

        อุทยานแฮซินดัง (Haesindang Park) 

หรือ เพนิส พาร์ค (Penis Park)


     
       ที่เกาหลีเมื่อไปเที่ยว มืองซินนัม (Sinnam) เมืองเล็กๆ ในจังหวัดคังว็อน ของเกาหลีใต้ เราจะพบ อุทยานที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออก ชื่อว่า "อุทยานแฮซินดัง" โดยอุทยานศิลปะนี้ สร้างขึ้นโดยฝีมือของศิลปินเกาหลี แนวคิดในการสร้างนั้นถึงเป็นรูปแบบสื่อสัญลักษณ์ ไม่มีคนจริงเลยแม้แต่น้อย แต่ถึงจะไม่ใช้คนจริงๆในงานแกะสลักเลย แต่ผลงานที่ออกมาเห็นแล้วไม่ต้องใช้จินตนาการหรือแฝงความคิดเชิงลึกอะไรทั้งนั้น เพราะท่าทางของรูปสลักสื่อความหมายอย่างตรงไปตรงมา โดยจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงออกถึงความสุขและการเสพทางเพศ และยังมีจุดที่ผู้จัดเขาทำจ้าวโลกนี้ไปล้อเลียน ให้ดูตลกเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ผ่อนคลายอีกด้วย
         อุทยานแฮซินดัง (Haesindang Park) หรือ เพนิส พาร์ค (Penis Park) เป็นอุทยานที่มีการจัดแสดงผลงานของศิลปินเกาหลี ที่ผลงานส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของความสุขทางจิตวิญญาณและทางเพศ นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้พบกับรูปปั้นน้องชายหลากหลายคอลเลกชัน ซึ่งมีมากกว่า 50 ผลงานทีเดียว ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกแกะสลักขึ้นจากไม้ทั้งท่อน นอกจากนี้แล้วภายในอุทยานยังมี พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน (Village Folk Museum) ซึ่งภายในใการจัดแสดงเกี่ยวกับศิลปวัตถุ ที่สื่อความหมายเกี่ยวกับหลักการยึดถือทางเพศในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน รวมไปถึงพิธีกรรมและประวัติของชุมชนในประมงเกาหลีอีกด้วย
        สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาเที่ยวชมอุทยานแฮซินดัง หรือ เพนิส พาร์คนั้น ต้องเสียค่าเข้าอุทยานอยู่ที่ คนละ 2,000 วอน และช่วงเวลาเปิดให้เข้าชมจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคม จะเปิดตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00-18.00น. ส่วนในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ จะเปิดตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00น.ใครไปเที่ยวอุทยานนี้สามารถ ถ่ายรูปคู่กับน้องชายได้ตามอัธยาศัย 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้