Funny game for your mobile

สักการะแดนพญานาค 3 ภพ จังหวัด มุกดาหาร

         ใครไปเยือนเมืองมุกดาหารถ้าไม่ได้ไปเที่ยวชมพญานาคก็เหมือนว่ายังไปไม่ถึง เพราะที่นี่นั้นคือดินแดนแห่งศรัทธาในพญานาคของเมืองลุ่มน้ำโขง มีจุดสักการะพญานาคอยู่ถึง 3 จุดใหญ่ๆ เป็นที่ที่มีความมหัศจรรย์ของพญานาค 3 องค์ ที่บังเอิญตั้งอยู่บนแนวเส้นลองจิจูดเดียวกันที่ตำแหน่ง 104 องศา 43 ลิปดา  ที่แห่งนี้นั้นมีพญานาค 3 พิภพ หมายถึงพญานาคซึ่งปกปักรักษาผืนดิน น้ำ ผืนฟ้า  คุ้มครองบ้านเมืองให้ร่มเย็น เป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้าน และด้วยเหตุนี้เอง ชาวบ้านจึงได้อยู่กันอย่างมีความสุข เรามารู้จักดินแดนพญานาค และประวัติของพญานาคทั้ง 3 กัน


“พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช”  
–  พญานาคดิน (ปฐพีพิภพ) กับคติความเชื่อ “อุดมสมบูรณ์ มั่นคง มั่งคั่ง ร่ำรวย”

เป็นพระโอรสของพระฤาษีกัศยปะและนางกัทรุ และทรงเป็นพระอนุชาของพญาอนัตนาคราช มีพระอัครมเหสีคู่บารมีคือ พญานาคิณีเทวีศรีปางตาล หรือแม่ย่าทองคำ ซึ่งเป็นพญานาคิณีประจำองค์พระแม่อุมาเทวี มเหสีขององค์ศิวะเทพ ทั้งสองพระองค์มีพระโอรสและพระธิดารวมทั้งหมด 24 พระองค์

        พญาภุชงค์นาคราชเจ้าวิสุทธิเทวา อยู่ในตระกลู วิรูปักษ์ มีพระวรกายเป็นสีเทาฮินดู พระนาภี และ พระเศียรเป็นสีแดง มีพระเศียร ตั้งแต่ ๑ ,๓ ,๕ ,๗ ,๙ แล้วแต่ปาง แต่ส่วนใหญ่ที่ปรากฎให้เห็น คือ ๑ เศียร และ ๗ เศียร
        มีพระอัครมเหสี คือ พญานาคิณีเทวีศรีปางตาล ( แม่ย่าทองคำ ) ซึ่งเป็นพญานาคิณีประจำองค์แม่พระอุมาเทวี มเหสีของพระศิวะเทพ และ มีพระมเหสีรองลงมาอีกมากมายรวมถึงพระสนมอีกนับพัน
พญาภุชงค์นาคราชมีอุปนิสัยตรงไปตรงมา ดูภายนอกมองว่าท่านดุ แต่แท้จริงแล้วท่านใจดีมาก รูปร่างสง่างาม อายุเปรียบกับคนอายุราว ๕๐ กว่า ๆ ท่านชอบศึกษาธรรมเป็นนิสัย หลังจากสละจากกษัตริย์แล้ว ท่านได้บำเพ็ญตบะเป็นฤๅษี และ ได้บำเพ็ญมาถึงทุกวันนี้ถิ่นที่อยู่
        ท่านอาศัยอยู่น่านน้ำอ่าวไทยตลอดถึงอันดามัน คือ น่านน้ำเค็ม และ ได้อยู่ตามถ้ำต่างๆ ทั่วประเทศจึงได้พบเห็นว่าท่านอยู่แถบทุกภาค ของประเทศ ในขณะเดียวกันท่านได้เป็นฤๅษีในชั้นพรหม มีวิมานอยู่ที่พรหมโลก
ปางต่างๆของ พญาภุชงค์นาคราช

        ปู่ภุชงค์นาคราชบำเพ็ญตบะ  มีหลายปางแต่ละภาคปางก็ต่างกันไป ภาคปางที่เป็นกษัตริย์ท่านมีนิสัยเจ้าชู้มักมากในกามารมณ์ ส่วนที่บำเพ็ญตบะเป็นฤๅษีท่านมีความเมตตาชอบสอนธรรมะ และโปรดที่จะช่วยเหลือมวลมนุษย์
การเดินทางไปสักการะ
    ประติมากรรมพญานาค ที่มีเกล็ดหินอ่อนสีขาวหมอกมัว เป็นองค์พญานาคที่ประดับหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ ต.ป่งขาม อ.ว่านใหญ่ จ.มุกดาหาร
“พญาอนันตนาคราช” 
– พญานาคน้ำ (บาดาลพิภพ) กับคติความเชื่อ “ร่มเย็น ร่มรื่น ราบรื่น”

        พญาอนันตนาคราช เป็นเจ้าแห่งบาดาล ที่มี 1,000 เศียร เป็นราชาแห่งนาคทั้งปวง 
        คำว่าอนันตะมีความหมายว่า อนันต์ ไร้จุดจบ พญาอนันตนาคราชมีความยาวมากถึงขนาดว่าสามารถพันรอบโลกได้ แต่เดิมพญานาคราชมีพระนามเดิมว่า พญาเศษะนาคราช ทรงเป็นโอรสองค์แรกของพระกัศยปะ และ นางกัทรุ พญาอนันตนาคราช
         พญาอนันตนาคราชเป็นใหญ่ในเมืองบาดาลเป็นราชาแห่งนาคทั้งปวง มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมาจากครั้ง กวนเกษียรสมุทร เพื่อทำน้ำอมฤต ที่เมื่อดื่มกินแล้วจะเป็นอมตะและมีกำลังมากขึ้น ครั้งนั้นเกณฑ์มาทั้งยักษ์และเทวดามาทั่วชั้นฟ้า  ใช้ร่างของอนันตนาคราชมาโอบล้อมภูเขาทำให้คายพิษออกมา อสูรยักษ์ล้มตายเป็นจำนวนมาก จากพิษที่ส่วนหัวของพญานาค
       พญาอนันตนาคราช มักจะแปลงร่างเป็นมนุษย์ รูปร่างสวยงาม ได้ตามเสด็จพระนารายณ์เสมอ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เศษะ หรือ เศษนาค เป็นพญานาคที่ขดร่างเป็นแท่นบัลลังก์ เพื่อให้พระนารายณ์บรรทม เป็นที่มาของ "พระนารายณ์บรรทมสินธุ์" สาเหตุที่มาเข้าเฝ้าพระนารายณ์ก็เนื่องจาก เบื่อหน่ายความวุ่นวายของพี่น้อง 
        พญาอนันตนาคราชทรงมีเดช และพระบารมีมาก พละกำลังหานาคใดเทียบ ทรงมีพระมเหสีหลายพระองค์ แต่ทรงมีคู่พระบารมีคือพระนางอุษาอนันตวดี ศรีชายา 
        พญาอนันตนาคราชมีพระราชโอรสที่จุติแดนเทพ ส่วนคำว่าจุติหมายถึงตาย ก็หมายความได้ว่ามาตายเกิดในภพภูมิสวรรค์  นั่นคือพญาเพชรภัทรนาคราช นอกนั้นโอรสธิดาเป็นนาคที่เกิดบนโลก
ทรงบำเพ็ญบารมีพร้อม จะได้สำเร็จอริยบุคคลในอนาคต

การเดินทางไปสักการะ
        พญานาคองค์ใหญ่ที่พันรอบเสาต้นใหญ่หันหน้าไปทางแม่น้ำโขง ตั้งอยู่ติดกับสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)  มีความเชื่อกันว่าบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งนี้คือปากถ้ำสู่เมืองบาดาล


“พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช” 
–  พญานาคฟ้า (สวรรค์พิภพ)   กับคติความเชื่อ “เจริญรุ่งเรือง เติบโต เลื่อนตำแหน่ง”

        พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช หรือปู่ศรีมุกดา เป็นรูปปั้นพญานาคเศียรเดียวองค์ใหญ่ เป็นรูปปั้นองค์พญานาคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างอยู่บนเขาภูมโนรมย์ ของวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ซึ่งลักษณะของพญานาคนั้นจะนอนขดตัวและชูลำคอสูงสง่าหันไปทางแม่น้ำโขง เบื้องล่าง ลำตัวยาว 122 เมตร สูงประมาณ 20 เมตร มีสีเขียวอมฟ้าเมื่อสะท้อนแสงจะสวยงามมากๆ 
    กำเนิดของรูปปั้นนั้นเป็นดำริของพระมหามงคล มังคลคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน เพื่อให้พญานาคปกปักรักษาองค์พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ซึ่งประดิษฐานอยู่บนยอดเขาภูมโนรมย์ และสร้างเนื่องในวาระเฉลิมฉลองการก่อตั้งวัดครบ 100 ปี และครบรอบ 36 ปีจังหวัดมุกดาหาร  ผู้ที่มากราบไหว้พญานาคสามารถตั้งจิตอธิษฐาน แล้วเดินลอดท้องพญานาคทั้ง 7 ช่องที่มีความเชื่ออันเป็นมงคลต่าง ๆ และยังสามารถนำผ้าแดงที่เขียนชื่อตัวเองไปผูกไว้ที่ต้นไม้รอบๆ พญานาค เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองได้อีกด้วย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้